« Si Dan Shou Sheng »

15/05/00 –  58x33x4cm – 6kg